Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Landeryd 2 (Ekholmen NO mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 2 (Ekholmen NO mfl) 1384 14,4% 28,0% 21,6% 36,0% 6,7% 46,2% 53,8%   1,2%
Summa 1384 14,4% 28,0% 21,6% 36,0% 6,7% 46,2% 53,8% 1,2%

http://www.val.se