Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Landeryd 1 (Hackefors mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 1 (Hackefors mfl) 1401 10,1% 40,3% 24,2% 25,3% 5,4% 50,8% 49,2%   2,6%
Summa 1401 10,1% 40,3% 24,2% 25,3% 5,4% 50,8% 49,2% 2,6%

http://www.val.se