Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - S:t Lars 7 (Innerstaden SO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 7 (Innerstaden SO) 1426 27,8% 21,3% 22,2% 28,7% 6,5% 46,6% 53,4%   1,5%
Summa 1426 27,8% 21,3% 22,2% 28,7% 6,5% 46,6% 53,4% 1,5%

http://www.val.se