Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - S:t Lars 6 (Råberga-Tannefors S)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 6 (Råberga-Tannefors S) 1467 23,0% 31,9% 21,6% 23,4% 7,0% 49,8% 50,2%   5,2%
Summa 1467 23,0% 31,9% 21,6% 23,4% 7,0% 49,8% 50,2% 5,2%

http://www.val.se