Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - S:t Lars 4 (Kungsberget V mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 4 (Kungsberget V mfl) 1402 34,2% 26,2% 17,1% 22,5% 6,1% 51,0% 49,0%   2,0%
Summa 1402 34,2% 26,2% 17,1% 22,5% 6,1% 51,0% 49,0% 2,0%

http://www.val.se