Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - S:t Lars 2 (Innerstaden Ö)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 2 (Innerstaden Ö) 1510 29,4% 23,2% 19,9% 27,5% 5,0% 46,7% 53,3%   2,5%
Summa 1510 29,4% 23,2% 19,9% 27,5% 5,0% 46,7% 53,3% 2,5%

http://www.val.se