Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - S:t Lars 1 (Innerstaden NO)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 1 (Innerstaden NO) 1404 35,5% 28,4% 21,7% 14,4% 7,6% 49,4% 50,6%   2,8%
Summa 1404 35,5% 28,4% 21,7% 14,4% 7,6% 49,4% 50,6% 2,8%

http://www.val.se