Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Domkyrko 17 (Innerstaden N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 17 (Innerstaden N) 1293 32,9% 24,6% 21,3% 21,2% 7,3% 49,6% 50,4%   2,4%
Summa 1293 32,9% 24,6% 21,3% 21,2% 7,3% 49,6% 50,4% 2,4%

http://www.val.se