Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Domkyrko 15 (T1 N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 15 (T1 N) 1536 49,7% 27,4% 10,9% 12,0% 9,0% 52,5% 47,5%   2,5%
Summa 1536 49,7% 27,4% 10,9% 12,0% 9,0% 52,5% 47,5% 2,5%

http://www.val.se