Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Domkyrko 6 (Kanberget mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domkyrko 6 (Kanberget mfl) 1378 29,0% 24,8% 25,5% 20,6% 5,7% 49,1% 50,9%   2,2%
Summa 1378 29,0% 24,8% 25,5% 20,6% 5,7% 49,1% 50,9% 2,2%

http://www.val.se