Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ringarum 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ringarum 1 1109 14,7% 31,1% 29,6% 24,6% 8,8% 49,7% 50,3%   1,6%
Summa 1109 14,7% 31,1% 29,6% 24,6% 8,8% 49,7% 50,3% 1,6%

http://www.val.se