Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ljusfallshammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljusfallshammar 377 13,0% 27,1% 26,5% 33,4% 5,0% 52,0% 48,0%    
Summa 377 13,0% 27,1% 26,5% 33,4% 5,0% 52,0% 48,0%

http://www.val.se