Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lotorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lotorp 862 15,3% 36,8% 28,9% 19,0% 7,0% 51,5% 48,5%   0,7%
Summa 862 15,3% 36,8% 28,9% 19,0% 7,0% 51,5% 48,5% 0,7%

http://www.val.se