Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Grebo-Värna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grebo-Värna 1245 15,0% 41,2% 27,0% 16,8% 6,9% 50,9% 49,1%   1,0%
Summa 1245 15,0% 41,2% 27,0% 16,8% 6,9% 50,9% 49,1% 1,0%

http://www.val.se