Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nygård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nygård 1190 13,3% 25,8% 26,5% 34,5% 6,4% 50,8% 49,2%   0,5%
Summa 1190 13,3% 25,8% 26,5% 34,5% 6,4% 50,8% 49,2% 0,5%

http://www.val.se