Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rimforsa landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rimforsa landsbygd 1557 14,1% 37,6% 27,9% 20,4% 7,7% 51,1% 48,9%   1,2%
Summa 1557 14,1% 37,6% 27,9% 20,4% 7,7% 51,1% 48,9% 1,2%

http://www.val.se