Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sund-Svinhult-Norra Vi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sund-Svinhult-Norra Vi 1242 16,1% 23,0% 26,2% 34,6% 6,8% 49,9% 50,1%   1,1%
Summa 1242 16,1% 23,0% 26,2% 34,6% 6,8% 49,9% 50,1% 1,1%

http://www.val.se