Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Åker N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åker N 1244 15,5% 36,7% 27,3% 20,4% 7,1% 50,9% 49,1%   1,7%
Summa 1244 15,5% 36,7% 27,3% 20,4% 7,1% 50,9% 49,1% 1,7%

http://www.val.se