Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Länna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Länna 597 13,1% 36,9% 29,1% 20,9% 5,5% 48,2% 51,8%   0,5%
Summa 597 13,1% 36,9% 29,1% 20,9% 5,5% 48,2% 51,8% 0,5%

http://www.val.se