Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stadsskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsskogen 1204 24,8% 31,0% 23,7% 20,6% 9,6% 50,1% 49,9%   1,1%
Summa 1204 24,8% 31,0% 23,7% 20,6% 9,6% 50,1% 49,9% 1,1%

http://www.val.se