Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Barva-Jäder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barva-Jäder 1080 15,3% 33,6% 29,3% 21,9% 5,8% 51,9% 48,1%   0,9%
Summa 1080 15,3% 33,6% 29,3% 21,9% 5,8% 51,9% 48,1% 0,9%

http://www.val.se