Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Odlaren-Hagnesta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Odlaren-Hagnesta 1086 13,5% 36,1% 31,4% 19,0% 8,8% 50,0% 50,0%   2,0%
Summa 1086 13,5% 36,1% 31,4% 19,0% 8,8% 50,0% 50,0% 2,0%

http://www.val.se