Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ärsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ärsta 1010 22,3% 35,8% 25,5% 16,3% 10,6% 51,9% 48,1%   2,7%
Summa 1010 22,3% 35,8% 25,5% 16,3% 10,6% 51,9% 48,1% 2,7%

http://www.val.se