Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nyhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nyhem 996 19,5% 30,4% 26,8% 23,3% 9,8% 52,9% 47,1%   2,0%
Summa 996 19,5% 30,4% 26,8% 23,3% 9,8% 52,9% 47,1% 2,0%

http://www.val.se