Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bettna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bettna 1164 14,9% 25,9% 31,4% 27,7% 8,3% 50,1% 49,9%   1,4%
Summa 1164 14,9% 25,9% 31,4% 27,7% 8,3% 50,1% 49,9% 1,4%

http://www.val.se