Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Malmköpings inre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malmköpings inre 1097 16,2% 26,7% 19,6% 37,5% 6,4% 46,8% 53,2%   0,8%
Summa 1097 16,2% 26,7% 19,6% 37,5% 6,4% 46,8% 53,2% 0,8%

http://www.val.se