Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Flens södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flens södra 1274 21,1% 28,7% 23,1% 27,1% 8,5% 49,0% 51,0%   1,5%
Summa 1274 21,1% 28,7% 23,1% 27,1% 8,5% 49,0% 51,0% 1,5%

http://www.val.se