Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södra innerstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra innerstaden 1411 21,0% 24,9% 24,2% 29,8% 7,2% 52,2% 47,8%   2,0%
Summa 1411 21,0% 24,9% 24,2% 29,8% 7,2% 52,2% 47,8% 2,0%

http://www.val.se