Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stigtomta Ytterområde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stigtomta Ytterområde 1147 13,2% 35,3% 28,9% 22,6% 6,2% 52,1% 47,9%   1,3%
Summa 1147 13,2% 35,3% 28,9% 22,6% 6,2% 52,1% 47,9% 1,3%

http://www.val.se