Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östra Brandkärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Brandkärr 1307 19,6% 26,4% 22,3% 31,7% 7,2% 47,2% 52,8%   2,0%
Summa 1307 19,6% 26,4% 22,3% 31,7% 7,2% 47,2% 52,8% 2,0%

http://www.val.se