Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väster 1997 19,3% 24,4% 25,4% 30,8% 6,3% 46,6% 53,4%   2,0%
Summa 1997 19,3% 24,4% 25,4% 30,8% 6,3% 46,6% 53,4% 2,0%

http://www.val.se