Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 2129 18,6% 20,8% 28,7% 31,8% 6,2% 47,7% 52,3%   3,3%
Summa 2129 18,6% 20,8% 28,7% 31,8% 6,2% 47,7% 52,3% 3,3%

http://www.val.se