Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Freja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Freja 1218 17,7% 32,8% 24,2% 25,2% 8,5% 49,1% 50,9%   1,7%
Summa 1218 17,7% 32,8% 24,2% 25,2% 8,5% 49,1% 50,9% 1,7%

http://www.val.se