Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gropptorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gropptorp 476 16,0% 38,7% 27,3% 18,1% 7,6% 52,9% 47,1%   0,8%
Summa 476 16,0% 38,7% 27,3% 18,1% 7,6% 52,9% 47,1% 0,8%

http://www.val.se