Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrskedika-Valö-Forsmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrskedika-Valö-Forsmark 1147 14,1% 27,8% 31,0% 27,0% 7,1% 54,6% 45,4%   0,6%
Summa 1147 14,1% 27,8% 31,0% 27,0% 7,1% 54,6% 45,4% 0,6%

http://www.val.se