Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Torstuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torstuna 1267 16,3% 31,6% 30,9% 21,2% 7,1% 50,0% 50,0%   0,9%
Summa 1267 16,3% 31,6% 30,9% 21,2% 7,1% 50,0% 50,0% 0,9%

http://www.val.se