Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skolsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skolsta 1159 14,8% 36,0% 29,5% 19,7% 6,8% 52,6% 47,4%   1,0%
Summa 1159 14,8% 36,0% 29,5% 19,7% 6,8% 52,6% 47,4% 1,0%

http://www.val.se