Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Svinnegarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svinnegarn 889 12,5% 35,5% 28,9% 23,1% 5,1% 53,3% 46,7%   1,8%
Summa 889 12,5% 35,5% 28,9% 23,1% 5,1% 53,3% 46,7% 1,8%

http://www.val.se