Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 153 Faringe-Bladåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
153 Faringe-Bladåker 486 13,0% 36,0% 27,6% 23,5% 6,4% 53,7% 46,3%   1,4%
Summa 486 13,0% 36,0% 27,6% 23,5% 6,4% 53,7% 46,3% 1,4%

http://www.val.se