Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 137 Vattholma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
137 Vattholma 1380 16,2% 38,7% 31,2% 13,9% 8,8% 49,3% 50,7%   1,4%
Summa 1380 16,2% 38,7% 31,2% 13,9% 8,8% 49,3% 50,7% 1,4%

http://www.val.se