Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 136 Skyttorp-Tensta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
136 Skyttorp-Tensta 1257 18,1% 34,2% 28,8% 18,9% 8,4% 51,9% 48,1%   1,0%
Summa 1257 18,1% 34,2% 28,8% 18,9% 8,4% 51,9% 48,1% 1,0%

http://www.val.se