Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 109 Funbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
109 Funbo 1571 16,6% 42,5% 27,2% 13,6% 8,1% 50,5% 49,5%   0,6%
Summa 1571 16,6% 42,5% 27,2% 13,6% 8,1% 50,5% 49,5% 0,6%

http://www.val.se