Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 106 Mellersta Sävja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
106 Mellersta Sävja 1143 24,2% 37,5% 22,2% 16,0% 10,2% 46,1% 53,9%   2,8%
Summa 1143 24,2% 37,5% 22,2% 16,0% 10,2% 46,1% 53,9% 2,8%

http://www.val.se