Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 105 Södra Sävja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
105 Södra Sävja 789 21,0% 34,5% 17,0% 27,5% 8,6% 43,9% 56,1%   3,2%
Summa 789 21,0% 34,5% 17,0% 27,5% 8,6% 43,9% 56,1% 3,2%

http://www.val.se