Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 104 Norra Sävja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
104 Norra Sävja 1713 22,4% 37,4% 26,6% 13,7% 10,6% 46,9% 53,1%   1,6%
Summa 1713 22,4% 37,4% 26,6% 13,7% 10,6% 46,9% 53,1% 1,6%

http://www.val.se