Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 102 Nåntuna-Vilan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
102 Nåntuna-Vilan 660 14,7% 33,9% 25,8% 25,6% 9,4% 49,2% 50,8%   2,3%
Summa 660 14,7% 33,9% 25,8% 25,6% 9,4% 49,2% 50,8% 2,3%

http://www.val.se