Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 101 Bergbrunna-Uppsävja-Danmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
101 Bergbrunna-Uppsävja-Danmark 1687 15,4% 35,4% 28,9% 20,4% 9,0% 51,3% 48,7%   3,4%
Summa 1687 15,4% 35,4% 28,9% 20,4% 9,0% 51,3% 48,7% 3,4%

http://www.val.se