Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 67 Källparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
67 Källparken 1310 26,9% 37,9% 20,9% 14,4% 5,7% 47,2% 52,8%   1,6%
Summa 1310 26,9% 37,9% 20,9% 14,4% 5,7% 47,2% 52,8% 1,6%

http://www.val.se