Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 64 Södra Gränby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
64 Södra Gränby 1432 16,3% 30,8% 23,7% 29,1% 5,0% 46,4% 53,6%   2,1%
Summa 1432 16,3% 30,8% 23,7% 29,1% 5,0% 46,4% 53,6% 2,1%

http://www.val.se