Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 63 Västra Gränby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
63 Västra Gränby 1506 35,2% 37,3% 15,7% 11,8% 8,6% 47,3% 52,7%   3,7%
Summa 1506 35,2% 37,3% 15,7% 11,8% 8,6% 47,3% 52,7% 3,7%

http://www.val.se